Change your cover photo
Change your cover photo
நான் சிந்து கிருஷ்ணமூர்த்தி. படித்தது பொறியியலில் உயிரிதொழில்நுட்பம். ஒன்றரை ஆண்டுகள் முன்பு வரை வாசகியாக மட்டுமே இருந்தவள். இப்பொழுது வாசிப்போடு எழுதவும் துவங்கியிருக்கிறேன். எழுத்துலகில் ...
This user account status is Approved

தொடர்கதைகள்