தூரிகை நூலகம்

Card image cap

குறிச்சி குமரி

படிக்க
Card image cap

குறிச்சி குமா

படிக்க
Card image cap

தித்திக்குதே

படிக்க
Card image cap

அலைபாயுதே அகமல்லவா!

படிக்க
Card image cap

ஏகாந்தத் தூறல்கள்

படிக்க
Card image cap

ஏகாந்தத் தூறல்கள்

படிக்க
Card image cap

காற்றே ஓடாதே நில்லு

படிக்க
Card image cap

இதயத்தின் அதிர்வு நீயா..?

படிக்க
Card image cap

கடைவிழியின் காதலில்…..

படிக்க
Card image cap

மகரந்தம் தாங்கும் மலரவள்!

படிக்க
Card image cap

என் வாழ்வோவியத் தூரிகையவன்!

படிக்க
Card image cap

என் கண்ணின் மணி நீயடி

படிக்க
Card image cap

அன்றொரு நாள் இதே வானிலே!

படிக்க
Card image cap

அகந்தை அழிந்ததடி பேரழகே…

படிக்க
Card image cap

உன்னோடு தான் என் காதல்

படிக்க
Card image cap

காதல் மனசிலாயோ!

படிக்க
Card image cap

காற்றே ஓடாதே நில்லு

படிக்க
Card image cap

பிறை நுதல் செந்தூரமே!

படிக்க
Card image cap

நினைத்தால் வருவாயோ

படிக்க
Card image cap

வெண்மேகமாய் கலைந்ததே

படிக்க
Card image cap

கரைபுரண்டோடுதே கனா!

படிக்க
Card image cap

காதல் வெப்சைட் டாட் காம்

படிக்க
Card image cap

யாழ் (ர்) இனியன்

படிக்க
Card image cap

இன்னார்க்கு இன்னார் தான்

படிக்க
Card image cap

நிலவில் ஒரு காதல்

படிக்க
Card image cap

ரதியின் பதியே..!! பதியின் ரதியே..!!

படிக்க
Card image cap

தீண்டும் இடம் தித்திக்கிதே

படிக்க
Card image cap

ஏ.. சண்டகாரி..

படிக்க

- இதர படைப்புகள்

1 2 3 8