Change your cover photo
Change your cover photo
நான் மீனாட்சி. மென்பொருள் துறையில் பணியாற்றுகிறேன். படித்தது உயிரித் தொழில்நுட்பம். தமிழும் கதைகளும் மிகவும் பிடிக்கும். கதைகள் படிக்க ஆரம்பித்த எனக்கு எழுத வேண்டும் என்ற உத்வேகம் பிறந்தது. ...
This user account status is Approved

தொடர்கதைகள்